Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet

Nästa publicering: 2019-01-11

Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.

Statistiknyheter

Taxeringsutfallet 2017

2018-01-12

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 56 miljarder mellan deklarationsår 2016 och 2017. Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 4 miljarder.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Taxeringsutfallet 2011 SM 2012-02-01
Taxeringsutfallet 2010 SM 2011-02-10
Taxeringsutfallet 2009 SM 2010-02-10
Taxeringsutfallet 2008 SM 2009-02-10
Taxeringsutfallet 2007 SM 2008-02-07
Taxeringsutfallet 2006 SM 2007-02-09
Taxeringsutfallet 2005 SM 2006-02-08
Taxeringsutfallet 2004 SM 2005-02-16
Taxeringsutfallet 2003 SM 2004-02-16
Taxeringsutfallet 2002 SM 2003-02-19
Taxeringsutfallet 2001 SM 2002-02-28

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0701