Till innehåll på sidan

Taxeringsutfallet

Sveriges officiella statistik

Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.

Statistiknyheter

Skatt från privatpersoner ökade med 3 miljarder

2022-01-14

Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 3 miljarder mellan deklarationsår 2020 och 2021. Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 1 miljard.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

SCB, hushållens ekonomi

E-post
inkomststat@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/oe0701