Till innehåll på sidan

Taxering till statlig förmögenhetsskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 1992–2021

Hela riket, miljoner kronor

ÅrStatlig förmögenhetsskatt, samtliga skattskyldigaStatlig förmögenhetsskatt, fysiska personerStatlig fastighetsskatt, samtliga skattskyldigaStatlig fastighetsskatt, fysiska personerStatlig fastighetsskatt, juridiska personerKommunal fastighetsavgift, samtliga skattskyldigaKommunal fastighetsavgift, fysiska personer
1992
2 510 2 447 16 113 8 688 7 424 . .
1993
2 174 2 112 16 916 9 043 7 874 . .
1994
2 855 2 785 14 419 10 616 3 804 . .
1995
3 072 3 144 14 928 10 731 4 197 . .
1996
3 584 3 503 15 264 10 835 4 429 . .
1997
5 147 5 034 24 028 15 077 8 951 . .
1998
5 453 5 329 27 110 14 900 12 210 . .
1999
6 027 5 893 24 813 13 273 11 540 . .
2000
8 590 8 428 23 330 13 265 10 066 . .
2001
8 223 8 043 23 264 13 321 9 943 . .
2002
6 493 6 312 21 197 12 058 9 139 . .
2003
3 934 3 818 23 522 13 420 10 103 . .
2004
4 897 4 767 23 964 13 589 10 375 . .
2005
5 333 5 191 24 343 14 151 10 192 . .
2006
4 998 4 822 25 128 14 805 10 323 . .
2007
6 142 5 949 25 007 13 239 11 767 . .
2008
. . 25 865 13 474 12 390 . .
2009
. . 11 503 788 10 716 12 450 9 620
2010
. . 11 252 963 10 289 14 075 10 999
2011
. . 11 894 717 11 176 14 490 11 266
2012
. . 12 722 716 12 006 14 818 11 546
2013
. . 12 839 676 12 163 15 853 12 395
2014
. . 15 667 682 14 985 15 892 12 740
2015
. . 15 895 671 15 224 16 088 12 894
2016
. . 15 960 670 15 290 16 464 13 179
2017
. . 16 759 673 16 086 16 886 13 443
2018
. . 15 586 657 14 929 17 493 13 915
2019
. . 14 756 684 14 071 18 684 14 940
2020
    15 317 719 14 598 19 301 15 324
2021
    14 757 707 14 050 20 046 15 924

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, hushållens ekonomi

E-post
inkomststat@scb.se