Till innehåll på sidan

Taxering till statlig skatt på kapitalinkomst och kommunal inkomstskatt 1992–2021

Fysiska personer, hela riket, miljoner kronor

ÅrInkomst av kapital, överskott, miljoner kronorInkomst av kapital, skatt, miljoner kronorInkomst av kapital, underskott, miljoner kronorInkomst av kapital, skattereduktion, miljoner kronorKommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, miljoner kronorKommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, kronor per inkomsttagareDebiterad kommunal inkomstskatt, miljoner kronor
1992
69 899 20 732 68 884 20 061 770 435 118 300 239 283
1993
51 245 15 329 75 234 21 878 791 898 123 300 245 216
1994
49 155 14 710 71 976 20 861 806 862 130 300 249 694
1995
64 276 19 199 67 602 19 458 846 510 134 700 261 911
1996
52 543 15 673 64 414 18 781 865 761 136 800 271 727
1997
72 872 21 753 60 160 17 593 900 738 142 100 284 060
1998
87 539 26 185 50 814 14 872 928 425 146 500 292 666
1999
88 866 27 020 48 969 14 327 972 204 152 100 306 370
2000
127 785 38 183 44 253 12 970 1 027 103 158 900 323 154
2001
159 939 47 759 47 246 13 681 1 103 773 169 100 336 304
2002
102 503 30 539 58 665 16 407 1 174 007 179 200 359 389
2003
81 305 24 151 63 441 17 926 1 236 013 188 000 378 492
2004
82 956 24 687 62 623 17 979 1 288 346 192 000 403 077
2005
96 102 28 609 58 132 16 833 1 328 172 197 700 419 839
2006
129 148 38 463 54 023 15 745 1 378 700 204 200 435 577
2007
176 820 52 732 53 575 15 588 1 437 820 211 000 454 117
2008
227 805 67 957 64 709 18 622 1 518 908 220 600 479 068
2009
170 781 50 886 88 468 24 804 1 601 688 231 100 503 423
2010
149 649 44 544 68 075 19 369 1 622 718 236 100 511 150
2011
173 902 51 737 60 426 17 306 1 657 759 238 600 522 850
2012
177 314 52 764 84 527 24 116 1 707 300 242 400 538 227
2013
178 713 53 189 89 200 25 562 1 775 567 250 100 560 766
2014
188 800 56 128 80 922 23 228 1 835 182 256 200 581 934
2015
233 436 69 322 74 056 21 318 1 893 282 261 500 602 652
2016
293 198 87 167 62 900 18 096 1 988 884 270 900 635 719
2017
310 238 92 298 60 159 17 358 2 087 343 279 900 669 629
2018
330 329 98 337 61 108 17 670 2 180 964 288 300 700 123
2019
295 939 87 932 63 703 18 354 2 262 039 295 800 726 046
2020
303 202 89 954 69 084 19 864 2 325 881 302 000 747 996
2021
293 713 87 530 73 848 21 165 2 374 821 308 900 765 911

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, hushållens ekonomi

E-post
inkomststat@scb.se