Till innehåll på sidan

Taxeringen år 2021 i sammandrag

Hela riket, miljoner kronor

 Fysiska personer och dödsbonAktiebolag, sparbanker m.fl.Ekonomiska föreningar m.fl.Ideella föreningar m.fl.Samtliga skattskyldigaFörändring från föregående år, %
Statlig inkomstskatt, förvärvsinkomster
           
Överskott av tjänst
2 610 768       2 610 768 2,5
Överskott av näringsverksamhet
48 698 709 894 1 545 8 855 768 992 ‑1,6
Allmänna avdrag
313       313 ‑2,4
Fastställd inkomst
2 658 450 709 894 1 545 8 855 3 378 744 1,6
Grundavdrag
283 483     4 283 486 7,1
Beskattningsbar inkomst
2 374 821 709 894 1 545 8 851 3 095 111 1,1
Skatt på inkomst
50 352 147 101 331 1 882 199 666 ‑4,8
 
           
Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster
           
Överskott av kapital
293 713       293 713 ‑3,1
Skatt på kapitalinkomst
87 530       87 530 ‑2,7
Underskott av kapital
73 848       73 848 6,9
Skattereduktion för kapitalunderskott
21 165       21 165 6,5
 
           
Kommunal inkomstskatt
           
Beskattningsbar förvärvsinkomst
2 374 821       2 374 821 2,1
Kommunal inkomstskatt
765 911       765 911 2,4
 
           
Annat
           
Statlig fastighetsskatt
707 11 392 823 1 835 14 757 ‑3,7
Kommunal fastighetsavgift
15 924 1 905 1 890 327 20 046 3,9
Allmän pensionsavgift
131 051       131 051 2,2
Skattereduktion för allmän pensionsavgift
131 022       131 022 2,2
Skattereduktion för arbetsinkomster ("jobbskatteavdrag")
128 135       128 135 1
Skattereduktion för husarbete (ROT/RUT)
16 767       16 767 9,9
Skattereduktion, övrigt
2 818 2 1   2 822 68,6

Övriga skattereduktioner består av skattereduktioner för sjöinkomst, förnybar el samt fastighetsavgift för pensionärer.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-01-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, hushållens ekonomi

E-post
inkomststat@scb.se