Till innehåll på sidan

Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen

Nästa publicering: 2019-02-18

Statistiken är en samlad redogörelse om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg, verksamheter som också bedrivs av andra än offentliga utförare, även om det finansiella ansvaret ligger kvar hos det offentliga.

Statistiknyheter

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2016

2018-09-20

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick under 2016 till 1 076 miljarder. Av detta stod privata företag för 198 miljarder, vilket innebär 18 procent av verksamheten.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen 2014 SM 2016-09-22
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen 2013 SM 2015-09-24
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen 2012 SM 2014-10-02
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen 2011 SM 2013-09-20
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen SM 2012-09-21
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen SM 2011-09-22
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen SM 2010-09-29
Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen SM 2009-09-15
Slutrapport från projektet om finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen, FinUt Rapport 2009-01-29

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0112