Till innehåll på sidan

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Nästa publicering: 2018-12-21

Kommunalekonomisk utjämning utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner respektive landsting. LSS-utjämningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Statsbidrag gällande Maxtaxa beräknas på uppdrag av Skolverket.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2007 SM 2007-04-12
Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2006 SM 2006-04-12
Kommunalekonomisk utjämning. Utjämningsår 2005 SM 2005-04-14
Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2004 SM 2004-03-15
Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2003 SM 2003-03-14
Statsbidrag och inomkommunal utjämning. Bidragsåret 2002 SM 2002-03-08

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0115