Till innehåll på sidan

Kommunalskatterna

Nästa publicering: 2019-12-17

Kommunalskatterna redovisar kommunal skattesats och skatteunderlag fördelat på regional nivå.

Statistiknyheter

Kommunalskatterna 2019

2018-12-14

Den totala kommunala skattesatsen ökar i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,19 procent. Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och landstingsskattesats. Landstingsskattesatsen höjs med 0,10 procentenheter medan den kommunala skattesatsen minskar något.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommunalskatterna 2015 SM 2015-01-15
Kommunalskatterna 2014 SM 2014-01-16
Kommunalskatterna 2013 SM 2013-01-14
Kommunalskatterna 2012 SM 2012-01-11
Kommunalskatterna 2011 SM 2011-01-12
Kommunalskatterna 2010 SM 2010-01-12
Kommunalskatterna 2009 SM 2009-01-12
Kommunalskatterna 2008 SM 2008-01-14
Kommunalskatterna 2007 SM 2007-01-12
Kommunalskatterna 2006 SM 2006-01-13
Kommunalskatterna 2005 SM 2005-01-26
Kommunalskatterna 2004 SM 2003-12-22
Årsbok för Sveriges kommuner 2003 Rapport 2003-03-26
Kommunalskatterna 2003 SM 2003-01-31
Kommunalskatterna 2002 SM 2002-01-16

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0101