Till innehåll på sidan

Diverse ekonomiska uppgifter för kommunägda företag, 2020

Miljoner kronor

  Antal företag Antal anställda Omsätt-ning Årets resultat Eget kapital Summa tillgångar Avkastning eget kapital1) Soliditet1)
D+E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 473 21 288 99 152 2 231 51 414 324 620 6,8% 32,0%
G+I Handel; hotell och restaurang 23 509 1 891 ‑62 280 901 ‑20,2% 33,1%
H+J Transport, magasinering; kommunikation 167 6 605 11 862 1 341 23 388 59 847 3,4% 45,9%
L+M+N Företagstjänster; fastighetsverksamhet 969 24 447 92 819 11 440 213 381 741 326 6,8% 29,6%
P+Q Utbildning; vård och omsorg 20 2 779 2 422 795 1 734 3 644 48,4% 48,4%
Övriga 187 6 521 12 763 614 31 482 574 080 ‑3,9% 5,8%
Total 1 839 62 149 220 909 16 360 321 680 1 704 419 5,8% 22,7%

1) Avkastning är lika med resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital. Soliditet är lika med justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar. Justerat eget kapital är lika med eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-07

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se