Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting

Nästa publicering: 2019-04-24

Statistiken innehåller både uppgifter från resultat- och balansräkningar, och verksamhetsindelad statistik för kommuner och landsting. Uppgifterna kommer från kommunernas och landstingens bokslut.

Statistiknyheter

Kommuner och landstings preliminära bokslut för 2018:

2019-03-05

Kommunsektorn, kommuner och landsting sammanräknat, redovisade för 2018 ett samlat överskott på 14,3 miljarder kronor. Det innebär en försämring med 12,1 miljarder jämfört med året innan. Kommunsektorns försämrade resultat förklaras av landstingens ökade kostnader och kommunernas minskade verksamhetsintäkter.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommunernas och landstingens bokslut 2012 SM 2013-03-22
Kommunernas och landstingens verksamhetsindelade bokslut 2011 SM 2012-06-28
Kommunernas och landstingens bokslut 2011, revidering SM 2012-03-29
Kommunernas och landstingens verksamhetsindelade bokslut 2010 SM 2011-06-30
Kommunernas och landstingens bokslut 2010 SM 2011-03-31
Kommunernas bokslut 2009 – verksamhetsindelat SM 2010-08-30
Landstingens bokslut 2009 – verksamhetsindelat SM 2010-06-16
Kommunernas och landstingens bokslut 2009. Korrigerad 2010-04-26 SM 2010-03-31
Kommunernas bokslut 2008 – verksamhetsindelat SM 2009-08-27
Landstingens bokslut 2008 – verksamhetsindelat SM 2009-06-16
Kommunernas och landstingens bokslut 2008 SM 2009-03-31
Kommunernas bokslut 2007 – verksamhetsindelat SM 2008-09-19
Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2007 Rapport 2008-08-20
Landstingens bokslut 2007 – verksamhetsindelat SM 2008-06-30
Kommunernas bokslut 2007 SM 2008-03-31
Kommunernas hushållning med resurser 2006. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2007-09-18
Kommunernas resultat 2006 SM 2007-03-16
Kommunernas hushållning med resurser 2005. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2006-09-14
Kommunernas resultat 2005 SM 2006-03-16
Kommunernas hushållning med resurser 2004. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2005-09-15
Kommunernas resultat 2004 SM 2005-03-18
Kommunernas hushållning med resurser 2003. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2004-09-17
Kommunernas resultat 2003 SM 2004-03-23
Kommunernas hushållning med resurser 2002. Uppgifter från kommunernas bokslut SM 2003-09-10
Kommunernas resultat 2002 SM 2003-03-18
Kommunernas hushållning med resurser 2001. Uppgift från kommunernas bokslut 2001 SM 2002-09-16
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2001 Rapport 2002-08-02
Kommunernas resultat 2001 SM 2002-03-19

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/oe0107