Till innehåll på sidan

Balansräkning för kommunsektorn år 2021

Löpande priser miljoner kronor

  Kommuner Regioner Kommunal- förbund
Anläggningstillgångar 974 298 254 536 16 374
Bidrag till statlig infrastruktur 5 425 1 865 ..
Omsättningstillgångar 311 955 167 098 8 378
TILLGÅNGAR 1 291 678 423 499 24 752
Eget kapital 568 919 110 016 2 470
Avsättningar 84 187 149 011 3 420
Långfristiga skulder 422 294 66 209 10 938
Kortfristiga skulder 216 277 98 263 7 925
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 1 291 678 423 499 24 752

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Verksamheten inom Region Gotland har schablonfördelats mellan kommuner och landsting.

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige förutom Oxelösund, Bjuv och Nykvarn som utgör bortfall vid publiceringen 220616.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-16

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se