Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 2021
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM 7 801 8 210 8 401 8 406 8 600
därav institutionsvård vuxna 3 227 3 361 3 334 3 326 3 367
BARN OCH UNGDOMSVÅRD 20 562 22 075 23 117 24 312 25 483
därav HVB-vård för barn och unga 6 795 7 586 8 009 8 400 8 697
därav familjehemsvård för barn och unga 7 465 7 865 8 326 8 905 9 561
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA 2 744 3 146 3 203 3 197 3 222
EKONOMISKT BISTÅND 13 674 14 197 14 794 15 420 15 258
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING 896 960 993 1 018 1 060
TOTALA KOSTNADER 45 677 48 587 50 507 52 352 53 623

Kommentarer

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige förutom Oxelösund, Bjuv och Nykvarn som utgör bortfall vid publiceringen 220616.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-16

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se