Till innehåll på sidan

Kommunernas kostnader inom pedagogisk verksamhet år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 2021
Förskolan 74 993 78 679 81 192 82 074 83 597
Övrig pedagogisk verkamhet 20 313 21 036 21 689 21 845 22 079
Förskoleklass 7 032 7 277 7 670 8 160 8 163
Grundskolan 115 457 121 930 127 596 130 799 135 340
Grundsärskolan 4 942 5 393 5 838 6 226 6 691
Gymnasieskolan 42 867 44 485 45 625 46 328 47 256
Gymnasiesärskolan 2 847 2 901 3 027 3 104 3 309
Komvux 5 401 5 896 6 260 6 728 7 238
Övrig utbildning 4 842 5 126 5 287 5 160 5 082
TOTALA KOSTNADER 278 694 292 722 304 183 310 425 318 756

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige förutom Oxelösund, Bjuv och Nykvarn som utgör bortfall vid publiceringen 220616.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-16

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se