Till innehåll på sidan

Köp av verksamhet för kommuner år 2017–2021

Löpande priser miljoner kronor

VERKSAMHETSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 2021
Politisk verksamhet 160 171 205 222 224
Infrastruktur, skydd 7 613 8 378 8 895 8 792 9 789
Kultur och fritid 961 963 1 025 1 007 1 068
Pedagogisk verksamhet 59 424 62 700 66 018 68 487 71 028
Vård och omsorg 48 247 50 439 51 834 52 329 54 250
Särskilt riktade insatser 7 817 3 933 2 384 1 304 800
Affärsverksamhet 5 576 5 588 5 657 5 085 5 075
Gemensam verksamhet (inkl. lokaler) 887 906 932 870 731
TOTAL KÖP AV VERKSAMHET 130 684 133 077 136 950 138 096 142 965

Källa: Räkenskapssammandraget SCB

Redovisade värden inkluderar hela verksamheten inom Region Gotland.

Med kostnad avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.

Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige förutom Oxelösund, Bjuv och Nykvarn som utgör bortfall vid publiceringen 220616.

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-16

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

SCB, Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se