Till innehåll på sidan

Övriga publikationer, ej statistik

Hitta på sidan

Resultat

Rapporter

Titel Typ Datum
Sveriges officiella statistik – årlig rapport 2018 Rapport 2019-04-04
Utvärdering av den officiella statistikens kvalitet – en handbok Rapport 2018-09-27
Kvalitet för den officiella statistiken – en handbok Rapport 2018-06-15
Official statistics of Sweden – Annual Report 2017 Rapport 2018-06-11
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2017 Rapport 2018-04-04
Flergenerationsregistret 2014 Rapport 2017-08-14
Flergenerationsregistret 2015 Rapport 2017-08-14
Flergenerationsregistret 2013 Rapport 2017-08-14
Flergenerationsregistret 2016 Rapport 2017-08-14
Multi-Generation register 2016 Rapport 2017-08-14
Official statistics of Sweden – Annual Report 2016 Rapport 2017-05-10
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2016 Rapport 2017-04-03
Personnummer Rapport 2016-12-21
Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar Rapport 2016-12-16
Official statistics of Sweden – Annual Report 2015 Rapport 2016-05-04
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2015 Rapport 2016-03-01
MIS 2015:1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2015 Rapport 2015-05-08
Sweden's official statistics – Annual report for 2014 Rapport 2015-04-30
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2014 Rapport 2015-03-05
Övertäckning i Registret över totalbefolkningen – en registerstudie Rapport 2015-02-27
Källa:SCB nr 4 - 2014 Tidskrift 2014-12-17
Källa:SCB nr 3 - 2014 Tidskrift 2014-10-01
Källa:SCB nr 2 - 2014 Tidskrift 2014-06-11
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2013 Rapport 2014-04-29
Källa:SCB nr 1 - 2014 Tidskrift 2014-03-19
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2013 Rapport 2014-03-06
Källa:SCB nr 4 - 2013 Tidskrift 2013-12-18
Responsive Design Phase II – Features of the nonresponse and applications Rapport 2013-11-04
Källa:SCB nr 3 - 2013 Tidskrift 2013-09-25
Källa:SCB nr 2 - 2013 Tidskrift 2013-06-05
Sammanställning av SCB:s olika index Rapport 2013-05-27
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2012 Rapport 2013-04-29
Källa:SCB nr 1 - 2013 Tidskrift 2013-03-20
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2012 Rapport 2013-03-04
SCB:s data för forskning Rapport 2013-01-18
Källa:SCB nr 4 - 2012 Tidskrift 2012-12-13
Consistent Calibration Estimation Rapport 2012-12-11
Källa:SCB nr 3 - 2012 Tidskrift 2012-09-26
Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Rapport 2012-06-15
Källa:SCB nr 2 - 2012 Tidskrift 2012-05-31
Aspects of Responsive Design for the Swedish Living Conditions Survey Rapport 2012-04-20
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2011 Rapport 2012-04-20
SCB-data för forskning 2012 Rapport 2012-04-02
Källa:SCB nr 1 - 2012 Tidskrift 2012-03-21
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2011 Rapport 2012-02-29
Årsredovisning 2011 Rapport 2012-02-23
Källa: Företag - 2012 Tidskrift 2012-01-11
Källa:SCB nr 4 - 2011 Tidskrift 2011-12-14
Det civila samhället Rapport 2011-09-26
Källa:SCB nr 3 - 2011 Tidskrift 2011-09-23
Källa:SCB nr 2 - 2011 Tidskrift 2011-06-01
MIS 2011:1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Rapport 2011-05-27
Quality Assessment of Administrative Data Rapport 2011-05-18
Three factors to signal nonresponse bias – With applications to categorical auxiliary variables Rapport 2011-05-18
SCB-data för forskning 2011 Rapport 2011-05-05
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2010 Rapport 2011-05-02
Källa:SCB nr 1 - 2011 Tidskrift 2011-03-16
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2010 Rapport 2011-02-25
Årsredovisning 2010 Rapport 2011-02-23
Källa: Företag - 2011 Tidskrift 2011-01-12
Källa:SCB nr 4 - 2010 Tidskrift 2010-12-15
Sammanställning av SCB:s olika index Rapport 2010-10-18
Källa:SCB nr 3 - 2010 Tidskrift 2010-09-29
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer , en enkätundersökning under uppbyggnad Rapport 2010-08-24
Statistik för alla 2010 Rapport 2010-06-21
Källa:SCB nr 2 - 2010 Tidskrift 2010-06-02
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2009 Rapport 2010-04-29
Källa:SCB nr 1 - 2010 Tidskrift 2010-03-17
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2009 Rapport 2010-02-26
Årsredovisning 2009 Rapport 2010-02-22
Demographic Methods for the Statistical Office Rapport 2009-12-15
MIS 2009:1. Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2007 Rapport 2009-06-30
Design for estimation: Identifying auxiliary vectors to reduce nonresponse bias Rapport 2009-06-08
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2008 Rapport 2009-04-28
Journal of Official Statistics March Tidskrift 2009-03-25
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2008 Rapport 2009-02-24
Årsredovisning 2008 Rapport 2009-02-20
Journal of Official Statistics December Tidskrift 2009-01-27
Journal of Official Statistics September Tidskrift 2008-12-01
Summa summarum – SCB:s första 150 år Rapport 2008-11-07
Journal of Official Statistics June Tidskrift 2008-07-08
Preliminary statistics and closely related concepts and terms Rapport 2008-06-26
Valutahantering i multinationella företag Rapport 2008-05-28
Kartläggning av Miljöstatistiken. Ett bredare grepp – miljörelevant statistik som ligger utanför den officiella miljöstatistiken Rapport 2008-05-26
Periodiseringsprojektet – Ett delprojekt inom samordningen av Nationalräkenskaperna och Finansräkenskaperna för att åtgärda diskrepanser på grund av periodiseringar Rapport 2008-05-22
Kvalitetsgranskning av resevalutaposten – En studie av kvalitén i resevalutastatistiken och olika faktorer som kan tänkas påverka inflödet och utflödet av valuta Rapport 2008-05-20
Kvartalsmönster i BNP, slutrapport Rapport 2008-05-13
Kartläggning av Miljöstatistiken – Kartläggning av officiell miljöstatistik enligt förordning 2001:100 Rapport 2008-05-12
Tjänsteproduktionsindex Rapport 2008-04-23
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2007 Rapport 2008-04-21
Provundersökning avseende tjänsteföretagens förbrukning av insatsvaror (SNI 51, SNI 55) Rapport 2008-04-11
Urval – från teori till praktik Rapport 2008-03-20
Volymberäkningar av offentlig individuell produktion – projektrapport Rapport 2008-03-18
Den regionala tillväxtens struktur och förutsättningar Rapport 2008-03-13
Riktlinjer och rutiner för elektronisk publicering Rapport 2008-03-11
Optimalt antal kontaktförsök i en telefonundersökning Rapport 2008-03-07
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2007 Rapport 2008-02-26
Årsredovisning 2007 Rapport 2008-02-22
Journal of Official Statistics 2007:5 Tidskrift 2008-01-21
MIS 2007:2. SNI 2007. Standard för svensk näringsgrensindelning 2007. Korrigerad version 2009-02-12 Rapport 2007-12-21
Kartläggning av felkällor för bättre aktualitet Rapport 2007-10-22
Journal of Official Statistics 2007:3 Tidskrift 2007-10-15
MIS 1982:4. Socioekonomisk indelning (SEI) Rapport 2007-09-18
Registerbaserad ekonomisk statistik med ett FDB-NR register Rapport 2007-07-11
Assessing Auxiliary Vectors for control of Nonresponse Bias in the calibration Estimator Rapport 2007-07-06
De svenska nationalräkenskapernas (NR:s) statistiska system Rapport 2007-07-06
Journal of Official Statistics 2007:2 Tidskrift 2007-07-03
Produktivitetsberäkningar för missbruksvården och vården av övriga vuxna Rapport 2007-06-20
Journal of Official Statistics 2007:1 Tidskrift 2007-06-07
Evaluation of the Nonresponse in the Farm Economic Survey Rapport 2007-06-01
MIS 2007:1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2007 Rapport 2007-05-31
Annual Report 2006 Rapport 2007-05-23
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2006 Rapport 2007-04-23
Journal of Official Statistics 2006:4 Tidskrift 2007-04-11
Jämförelse av röjanderiskmått för tabeller Rapport 2007-03-30
Improvement of the reliability in the estimated distribution keys in Intrastat Rapport 2007-03-15
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2006 Rapport 2007-02-27
Årsredovisning 2006 Rapport 2007-02-22
Revisions of production data in the Swedish national accounts Rapport 2007-02-16
Att köpa statistiska undersökningar Rapport 2007-01-31
Journal of Official Statistics 2006:3 Tidskrift 2007-01-25
Intrastat system – Presumption for One flow system Rapport 2007-01-15
TAPAS 2004 Phase 1 Improvement of FADN concerning rural development Rapport 2006-12-22
Preliminär statistik och närliggande begrepp och termer Rapport 2006-12-19
Skola, vård och omsorg i privat regi Rapport 2006-12-13
SCB:s regionala statistik i ett fyrtioårsperspektiv Rapport 2006-12-08
Stochastic Population Projections for Sweden Rapport 2006-11-30
Journal of Official Statistics 2006:2 Tidskrift 2006-10-20
Sufficient quality and criteria for official statistics Rapport 2006-09-21
Rapport från projektet PLÖS II Förslag till förbättrad samordning av kortperiodisk statistik avseende produktion, löner och sysselsättning Rapport 2006-09-01
Journal of Official Statistics 2006:1 Tidskrift 2006-08-11
Quantifying the Quality of Macroeconomic Variables Rapport 2006-06-19
Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik Rapport 2006-05-24
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2005 Rapport 2006-05-11
A Selective Editing Method considering both Suspicion and Potential Impact, developed and applied to the Swedish Foreign Trade Statistics Rapport 2006-04-21
Journal of Official Statistics 2005:4 Tidskrift 2006-04-12
En flashestimator för den privata konsumtionen i Sverige med hjälpvariablerna HIP och detaljhandeln Rapport 2006-03-28
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2005 Rapport 2006-03-01
Den svenska regionala tillväxten av i dag Rapport 2006-02-16
FoU-verksamhet i kommuner och landsting Rapport 2005-12-28
Experimentell utvärdering – en handbok Rapport 2005-12-28
Journal of Official Statistics 2005:3 Tidskrift 2005-12-27
Implementing Simplified Intrastat Reporting in Statistics Sweden Rapport 2005-11-30
Kvaliteten på Sveriges statistik över import och export Rapport 2005-10-28
Regional ekonomisk tillväxt Rapport 2005-10-21
Svenskt producentprisindex (PPI) 1975–2004. Rapport 2005-10-06
The Growth Rate Method for Production of Rapid Estimates of the Swedish Foreign Trade Rapport 2005-09-23
Increased Automation of the Validation and Correction Processes in the Swedish Intrastat Production Rapport 2005-08-30
Journal of Official Statistics 2005:2 Tidskrift 2005-08-10
Journal of Official Statistics 2005:1 Tidskrift 2005-06-10
Flergenerationsregistret 2004 Rapport 2005-05-24
Varför får NR motstridiga uppgifter? Rapport 2005-05-18
Evaluation of the possibility of producing statistics on production in the construction industry on a monthly basis Rapport 2005-05-18
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2004 Rapport 2005-05-13
Analysis of differnces in net lending National accounts, NA – Financial accounts, FA Final report Rapport 2005-04-20
MIS 2005:1. Standard för belägenhetsadresser - tillämpning på SCB Rapport 2005-04-20
MIS 2005:2 Geografin i statistiken – regionala indelningar i Sverige Rapport 2005-04-15
Journal of Official Statistics 2004:4 Tidskrift 2005-04-08
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2004 Rapport 2005-03-02
An ignorance measure of macroeconomic variables Rapport 2005-03-01
The sample project Rapport 2005-03-01
Finansiellt sparande i den svenska ekonomin Rapport 2005-03-01
Svenska hälsoräkenskaper Rapport 2005-02-28
Skola, vård och omsorg i privat regi. Rapport 2005-01-12
Design your questions right Rapport 2004-12-03
Journal of Official Statistics 2004:3 Tidskrift 2004-11-30
Den svenska konsumentprisindexserien 1955–2004 Rapport 2004-10-29
Registerstatistik Rapport 2004-10-20
Comparing welfare of nations Rapport 2004-10-11
Registerstatistik – en introduktion Rapport 2004-10-11
ES-avdelningens utvecklingsplan 2004 Rapport 2004-09-28
Testing for Normality and ARCH Rapport 2004-09-15
Combining leading indicators and a flash estimate Rapport 2004-09-10
Journal of Official Statistics 2004:2 Tidskrift 2004-08-27
Net lending in the Swedish economy Rapport 2004-06-03
Journal of Official Statistics 2004:1 Tidskrift 2004-05-14
PLÖS. Samordning av produktion, löner och sysselsättning Rapport 2004-05-13
Further Ways of Reflecting what is New in the Economy Rapport 2004-05-10
Förbättring av bortfallsprocessen i Intrastat Rapport 2004-05-05
Labor Quality and Productivity: Does Talent Make Capital Dance? Rapport 2004-04-21
Statistikrätt Rapport 2004-04-21
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2003 Rapport 2004-04-19
Finansiellt sparande i den svenska ekonomin Rapport 2004-04-13
Designutredning för KPI: Effektiv allokering av urvalet för prismätningar i butiker och tjänsteställen Rapport 2004-04-13
Bilagor till slutrapporten från projektet uppsnabbning av den ekonomiska korttidsstatistiken Rapport 2004-04-13
Slurapport från projektet Uppsnabbning av den ekonomiska korttidsstatistiken Rapport 2004-04-06
Tidsserieanalys av svenska BNP-revideringar 1980–1999 Rapport 2004-03-25
Könsuppdelad statistik – Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys Rapport 2004-03-08
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2003 Rapport 2004-03-04
Report from the Swedish Task Force on Time Series Analysis Rapport 2004-02-20
Minskad detaljeringsgrad i Sveriges officiella utrikeshandelsstatistik Rapport 2004-02-20
Att fortsatt spegla det nya i ekonomin Rapport 2004-02-06
Hjälpverksamhet Rapport 2004-02-02
Journal of Official Statistics 2003:4 Tidskrift 2004-01-23
A note on improving imputations using time series forecasts Rapport 2004-01-19
Definitions of goods and services in external trade statistics Rapport 2004-01-19
Årets publicering 2003 Rapport 2004-01-15
Säsongrensning av Nationalräkenskaperna – Översikt Rapport 2004-01-09
En tillämpning av TRAMO/SEATS: Den svenska utrikeshandeln 1914–2003 Rapport 2004-01-09
Reflecting what is New in the Economy Rapport 2003-12-01
Various Ways to Reflect what is New in the Economy Rapport 2003-12-01
MIS 2003:3. Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002 Rapport 2003-12-01
Statistiska bilder av privatiseringen av välfärdstjänster Rapport 2003-12-01
Årets publicering 2001 Rapport 2003-12-01
Sveriges officiella statistik – årlig rapport för 2002 Rapport 2003-12-01
Official Statistics of Sweden – Annual Report 2002 Rapport 2003-12-01
Privat drift av offentligt finansierade välfärdstjänster Rapport 2003-11-18
Journal of Official Statistics 2003:3 Tidskrift 2003-11-14
Monthly leading indicators using the leading information in the monthly Buisness Tendency Survey Rapport 2003-11-14
Cross-country comparison of prices for durable consumer goods Rapport 2003-10-17
Sveriges industriproduktionsindex 1913–2002 – Tidsserieanalys Rapport 2003-10-06
Development of Alternative methods to produce early estimates of the Swedish Foreign trade statistics. Rapport 2003-10-01
Övergång från SNI92 till SNI2002 Rapport 2003-10-01
Indicators Reflecting what is New in the Economy Rapport 2003-09-22
Projekt med anknytning till projektet "Statistik om den nya ekonomin" Rapport 2003-09-09
MIS 2003:2. SNI 2002, Standard för svensk näringsgrensindelning 2002 Rapport 2003-08-27
Årets publicering 2002 Rapport 2003-08-26
MIS 2003:1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2003. Del 1 Rapport 2003-08-11
Journal of Official Statistics 2003:2 Tidskrift 2003-07-30
Journal of Official Statistics 2003:1 Tidskrift 2003-06-02
Effekter av minskad detaljeringsgrad i varunomenklaturen i Intrastat – från KN8 till KN6 Rapport 2003-04-28
Consequences of reduced grade of detail in the nomenclature in Intrastat – from CN8 to CN6 Rapport 2003-04-28
SAMU: The system for co-ordination of frame populations and samples from the Business Register at Statistics Sweden Rapport 2003-04-28
Indikatorer som speglar det nya i ekonomin Rapport 2003-04-02
Access to microdata in the Nordic countries Rapport 2003-02-28
Statistik om privatiseringen av välfärdstjänster 1995–2001 Rapport 2003-01-17
Företagsenheten i den ekonomiska statistiken Rapport 2002-12-30
Om olika ansatser för att spegla det nya i ekonomin Rapport 2002-12-20
MIS 2002:3. Personer med utländsk bakgrund Rapport 2002-12-04
Guide till granskning Rapport 2002-09-10
MIS 2002:2. Föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av officiell statistik Rapport 2002-07-15
Forskning och utveckling (FOU) i företag med färre än 50 anställda år 2000 Rapport 2002-07-12
Forskar kvinnor mer än män? Rapport 2002-04-10
Statistik 2002 Rapport 2002-03-14
Att spegla det nya i ekonomin Rapport 2001-12-17
Estimation in the presence of Nonresponse and Frame Imperfections Rapport 2001-12-13
Statistisk röjandekontroll Rapport 2001-12-03
Offentlig och privat verksamhet Rapport 2001-11-23
Fråga rätt! Rapport 2001-09-10
MIS 2000:1. Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000 Rapport 2000-04-02
Projektarbete vid SCB Rapport 1999-02-26
MIS 1998:3. Standard för svensk yrkesklassificering 1996 Rapport 1998-08-31
MIS 1998:2. Regionala koder enligt indelningen den 1 januari 1998. Rapport 1998-08-06
Minska bortfallet Rapport 1997-05-26
Statistikens bilder – att skapa diagram Rapport 1996-08-20
Graphing Statistics & Data Rapport 1996-01-01
Att fråga – Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter Rapport 1993-05-03
MIS 1992:6. SNI 92, Standard för svensk näringsgrensindelning 1992 Rapport 1992-12-31
MIS 1992:4. SNI 92, Standard för svensk näringsgrensindelning 1992 Rapport 1992-09-30
MIS 1986:5. Sveriges kommuner åren 1952–1986 Rapport 1986-06-05

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ov9999