Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Om den publicerade statistiken inte ger tillräcklig information har vi möjlighet att på uppdragsbasis (mot betalning) ta fram skräddarsydd statistik efter dina önskemål.

Det kan t.ex. gälla index för olika branscher som behöver specialindex för prisjusteringar i avtal, konjunkturbedömningar med mera.

För mer information om faktorprisindex, entreprenadindex och olika skräddarsydda index kontakta oss på byggande.bebyggelse@scb.se eller 010-479 40 00 (växel).