Till innehåll på sidan

Byggnadsprisindex med avdrag för bidrag* samt KPI

Index 1992=100

Byggnadsprisindex med avdrag för bidrag* samt KPI

* Bidragen varierar kraftigt mellan åren vilket bidrar till variationerna i byggnadsprisindex

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-18

Har du frågor om statistiken?

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se