Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-07-14

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Information om nämnden för KPI

Läs mer om hur de höga energipriserna påverkar inflationen

Sveriges ekonomi – Svängande energipriser påverkar KPI

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt enligt KPIF

7,2 %

Referenstid: maj 2022 jämfört med samma period föregående år

Inflationstakt enligt KPI

7,3 %

Referenstid: maj 2022 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI)

365,82

Index 1980=100

Referenstid: maj 2022

Statistiknyheter

Konsumentprisindex (KPI), maj 2022

2022-06-14

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 7,2 procent i maj 2022. Det är en uppgång från april då inflationstakten var 6,4 procent. Månadsförändringen från april till maj var 1,0 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/pr0101