Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter (PPP), 2011–2013:

Svenska hushålls konsumtion 15 procent över EU-snittet

Statistiknyhet från SCB 2014-12-15 9.30

De svenska hushållens faktiska individuella konsumtion per capita ligger 15 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2013. Sverige ligger på delad sjundeplats i Europa tillsammans med Danmark, Finland och Storbritannien.

Hushållens faktiska individuella konsumtion per capita är ett mått som beskriver hushållens materiella välfärd i ett land. Spridningen mellan de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz sträcker sig mellan 36 procent över till 51 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är i topp med 36 procent över genomsnittet, följt av Norge och Schweiz.

Hushållens faktiska individuella konsumtion per capita, 2013 (EU28=100)

Diagram

Källa: Eurostat och SCB Notera: Norge, Island och Schweiz är ej med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna. För länder med lika värden har sortering gjorts efter bokstavsordning.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Sveriges BNP per capita ligger 27 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2013. Luxemburg toppar listan, med absolut högst BNP per capita i Europa på 157 procent över EU-snittet. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen utrikesinvånare som bidrar till BNP per capita men inte är inräknade i befolkningsstatistiken. Bulgarien och Rumänien har nivåer på runt 50 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Bruttonationalprodukt och hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2011, 2012 och 2013 (EU28=100)
 Hushållens faktiska
individuella
konsumtion
per capita
Bruttonational-
produkt per capita
 201120122013201120122013
Luxemburg
138 139 136 265 264 257
Norge
132 134 135 182 190 186
Schweiz
126 129 130 159 162 163
Tyskland
121 122 122 122 123 122
Österrike
120 120 120 128 129 128
Island
113 115 116 115 116 119
Danmark
114 115 115 126 125 124
Finland
113 115 115 117 115 113
Storbritannien
114 115 115 106 107 109
Sverige
114 114 115 127 126 127
Nederländerna
118 116 113 135 132 131
Belgien
111 112 111 120 120 119
Frankrike
111 110 110 108 107 107
Italien
106 102 100 103 101 99
EU28
100 100 100 100 100 100
Irland
97 94 94 130 130 130
Cypern
98 98 93 96 93 89
Spanien
91 90 90 95 94 94
Portugal
83 80 84 78 76 79
Grekland
89 84 83 77 74 73
Malta
80 80 79 84 84 86
Litauen
70 73 78 65 69 73
Slovenien
79 78 76 83 82 82
Polen
70 73 75 64 66 67
Slovakien
72 73 74 73 74 75
Tjeckien
73 73 74 83 82 82
Estland
59 63 65 68 71 73
Lettland
57 60 65 57 60 64
Ungern
62 62 62 65 65 66
Kroatien
59 60 61 60 61 61
Rumänien
53 55 57 51 53 55
Bulgarien
47 50 49 44 45 45

Källa: Eurostat och SCB Notera: Norge, Island och Schweiz är ej med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna. För länder med lika värden har sortering gjorts efter bokstavsordning.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP) syftar till att mäta prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. Undersökningen ska representera hela landets bruttonationalprodukt (BNP) och används vid volymjämförelser av BNP mellan länder.

BNP beräknas först i nationell valuta och konverteras sedan med en konstgjord valuta, köpkraftsparitetstandard (PPS), istället för att använda marknadens valutakurser. PPS, som baseras på PPP, tar hänsyn till olika prisnivåer mellan länder och möjliggör en mer rättvisande jämförelse.

Nästa publiceringstillfälle

2015-12-15 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jahnavi Wallin

Telefon
010-479 42 18
E-post
Jahnavi.Wallin@scb.se

Angelica Arellano

Telefon
010-479 47 33
E-post
angelica.arellano@scb.se