Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter (PPP), 2012–2014:

Svenska hushålls konsumtion 11 procent över EU-snittet

Statistiknyhet från SCB 2015-12-15 9.30

De svenska hushållens faktiska individuella konsumtion per capita ligger 11 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2014. Sverige ligger på trettonde plats i Europa.

Hushållens faktiska konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som förvärvas av de enskilda hushållen, oavsett om dessa är anskaffade av hushållen själva, staten eller icke-vinstdrivande organisationer. Därför föredras detta mått ofta framför BNP per capita, vid jämförelse av materiell välfärd mellan länder.

Spridningen mellan de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz sträcker sig mellan 41 procent över till 49 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är i topp med 41 procent över, följt av Norge som ligger 35 procent över och Schweiz som ligger 31 procent över genomsnittet. Norge, Island och Schweiz är inte med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.

Hushållens faktiska individuella konsumtion per capita, 2014 (EU28=100)

Diagram

Obs: För länder med lika värden är sorteringen i bokstavsordning.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Sveriges BNP per capita ligger 23 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2014. Luxemburg toppar listan, med absolut högst BNP per capita i Europa på 166 procent över EU-snittet. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen utrikesinvånare som bidrar till BNP per capita men inte är inräknade i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen med 53 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Bruttonationalprodukt och hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2012, 2013 och 2014 (EU28=100)
 Hushållens faktiska individuella konsumtion per capitaBruttonationalprodukt per capita
 201220132014201220132014
Luxemburg
141 142 141 259 265 266
Norge
132 135 135 187 185 178
Schweiz
130 133 131 163 164 162
Tyskland
121 122 123 122 122 124
Österrike
121 123 122 131 131 130
Island
113 114 116 115 118 119
Danmark
115 116 115 126 127 125
Storbritannien
115 115 115 107 108 109
Belgien
112 115 114 121 120 119
Finland
115 115 114 116 113 110
Nederländerna
116 114 113 133 133 131
Frankrike
111 113 112 107 109 107
Sverige
115 112 111 127 125 123
EU28
100 100 100 100 100 100
Italien
103 99 98 101 98 96
Irland
97 95 96 132 132 134
Cypern
95 90 90 91 84 82
Spanien
88 87 88 92 91 91
Grekland
84 84 83 74 74 73
Portugal
82 82 83 77 77 78
Litauen
74 79 81 70 73 75
Malta
80 79 79 84 85 84
Slovakien
73 75 77 75 76 77
Tjeckien
72 75 76 82 83 85
Slovenien
78 75 75 81 81 83
Polen
73 74 74 67 67 68
Estland
65 67 68 74 75 76
Lettland
61 64 65 60 62 64
Ungern
62 62 63 65 67 68
Kroatien
59 60 60 60 59 59
Rumänien
56 54 57 54 54 55
Bulgarien
50 50 51 46 46 47

Källa: Eurostat och SCB Obs: För länder med lika värden är sorteringen i bokstavsordning.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP) är kvoten mellan det belopp i respektive lands valuta som behövs för att köpa samma korg av varor och tjänster, en så kallad real växelkurs. Detta likställer köpkraften mellan olika nationella valutor.

Purchasing Power Standard (PPS) omvandlar nationella valutor till en gemensam artificiell valuta. När förädlingsvärdet av ett lands samlade produktion (BNP) uttryckt i löpande priser (i nationella valutor) deflateras med PPS kommer jämförelsen att återspegla volymskillnaderna mellan länder.

Eurostats publicering av Köpkraftspariteter

För mer information se Eurostats webbplats .

Nästa publiceringstillfälle

2016-12-16 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Maria Ädel

Telefon
010-479 47 16
E-post
maria.adel@scb.se

Angelica Arellano

Telefon
010-479 47 33
E-post
angelica.arellano@scb.se