Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter:

Svenska hushållens faktiska konsumtion ligger 11 procent över EU-snittet

Statistiknyhet från SCB 2016-12-16 9.30

De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 11 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2015. Sverige ligger på tionde plats i Europa.

Hushållens faktiska konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som förvärvas av de enskilda hushållen, oavsett om dessa är anskaffade av hushållen själva, staten eller icke-vinstdrivande organisationer. Därför föredras detta mått ofta framför BNP per capita, vid jämförelse av materiell välfärd mellan länder.

Spridningen mellan de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz sträcker sig mellan 37 procent över till 47 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är i topp med 37 procent över, följt av Norge som ligger 33 procent över och Schweiz som ligger 28 procent över genomsnittet. Norge, Island och Schweiz är inte med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.

Hushållens faktiska konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2015 (EU28=100)

Diagram

Obs: För länder med lika värden är sorteringen i bokstavsordning.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Sveriges BNP per capita ligger 24 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2015. Luxemburg toppar listan, med absolut högst BNP per capita i Europa på 164 procent över EU-snittet. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen utrikesinvånare som bidrar till BNP per capita men inte är inräknade i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen med 53 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2013, 2014 och 2015 (EU28=100)
 

Hushållshållens faktiska konsumtion per capita

Bruttonationalprodukt per capita

  2013 2014 2015 2013 2014 2015
Luxemburg
145 143 137 261 267 264
Norge
135 134 133 184 175 160
Schweiz
133 131 128 164 163 162
Österrike
123 122 119 131 130 128
Tyskland
123 124 123 124 125 124
Danmark
116 115 115 128 127 127
Nederländerna
115 113 111 134 131 128
Belgien
115 115 114 120 120 119
Finland
114 114 114 113 111 109
Frankrike
114 112 112 109 107 106
Storbritannien
114 115 114 107 109 108
Sverige
113 112 111 125 124 124
Island
112 113 113 117 118 123
EU-28
100 100 100 100 100 100
Italien
100 98 99 99 97 96
Irland
95 94 96 133 137 177
Cypern
89 89 90 84 81 82
Spanien
86 87 88 90 90 90
Portugal
81 81 82 77 77 77
Grekland
80 79 77 72 70 68
Malta
79 79 80 86 86 88
Litauen
79 81 83 73 75 75
Tjeckien
76 78 78 84 86 87
Slovakien
75 76 77 77 77 77
Slovenien
75 76 75 81 83 83
Polen
74 74 74 67 68 69
Estland
68 69 71 75 76 75
Lettland
64 65 66 62 64 64
Ungern
62 62 63 67 68 68
Kroatien
59 59 58 59 59 58
Rumänien
54 56 59 55 55 57
Bulgarien
49 51 53 46 46 47

Källa: Eurostat och SCB Obs: Sortering är i första hand enligt hushållens faktiska konsumtion 2015 och i andra hand i alfabetisk ordning för länder med lika värden.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP) är kvoten mellan det belopp i respektive lands valuta som behövs för att köpa samma korg av varor och tjänster, en så kallad real växelkurs. Detta likställer köpkraften mellan olika nationella valutor.

Purchasing Power Standard (PPS) omvandlar nationella valutor till en gemensam artificiell valuta. När förädlingsvärdet av ett lands samlade produktion (BNP) uttryckt i löpande priser (i nationella valutor) deflateras med PPS kommer jämförelsen att återspegla enbart volymskillnaderna mellan länder.

Information om revidering av PPPs tidserie

Den 13 december 2016 publicerade Eurostat en reviderad tidsserie för köpkrafsparitet. Tidsserien löper från år 1995 till år 2012. Avsikten med revideringen var:

  • att ta med alla ändringar som den nya ESA2010 innebar för både medlemsländerna och andra länder.
  • att så långt som möjligt harmonisera PPPs beräkningsmetoder för alla referensår.
  • att ta med den senaste produktfördelningen (Basic heading) för hushållens och offentliga konsumtionsutgifter samt fasta bruttoinvesteringar för alla referensår.

Mer information om PPP:s revidering (pdf)

Eurostats publicering av Köpkraftspariteter

För mer information, se Eurostats pressmeddelande

Eurostat hemsida och databas

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2017-12-18 kl 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.