Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter:

Svenska hushållens faktiska konsumtion ligger 9 procent över EU-snittet

Statistiknyhet från SCB 2018-12-17 9.30

De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 9 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2017. Sverige ligger på tolfte plats i Europa.

Hushållens faktiska konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som förvärvas av de enskilda hushållen, oavsett om dessa är anskaffade av hushållen själva, staten eller icke-vinstdrivande organisationer. Därför föredras detta mått ofta framför BNP per capita, vid jämförelse av hushållens välfärd mellan länder.

Spridningen mellan de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz sträcker sig från 32 procent över till 46 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är i topp med 32 procent över, följt av Norge som ligger 27 procent över och Schweiz som ligger 24 procent över genomsnittet. Norge, Island och Schweiz är inte med i EU och räknas därför inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.

Hushållens faktiska konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2016 (EU28=100)
Köpkraftspariteter 2015-2017

Källa: Eurostat och SCB. Obs: För länder med lika värden är sorteringen i bokstavsordning.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Sveriges BNP per capita ligger 21 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2017. Luxemburg toppar klart listan, med ett BNP per capita på 153 procent över EU-snittet. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen som arbetar i Luxemburg utan att vara bosatta där. Det vill säga att de bidrar till BNP men är inte med i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen med 51 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2015, 2016 och 2017 (EU28=100)
 Hushållshållens faktiska konsumtion per capitaBruttonationalprodukt per capita
 201520162017201520162017
Luxemburg 140 134 132 266 260 253
Norge 130 127 127 156 145 146
Schweiz 131 126 124 165 160 156
Tyskland 122 122 122 124 124 124
Österrike 121 119 117 129 128 127
Island 116 116 117 126 131 130
Denmark 116 113 114 127 126 128
Storbritannien 115 115 114 109 107 105
Belgien 114 113 112 118 118 117
Finland 114 113 112 109 109 109
Nederländerna 115 111 111 130 128 128
Sverige 113 110 109 125 122 121
Frankrike 110 110 108 105 104 104
EU-28 100 100 100 100 100 100
Italien 97 98 98 95 97 96
Irland 94 94 93 178 177 181
Cypern 91 92 92 82 84 85
Spanien 89 89 89 91 91 92
Litauen 83 85 88 75 75 78
Tjeckien 78 79 82 87 88 89
Portugal 82 82 82 77 77 77
Malta 79 78 78 92 94 96
Slovenien 76 76 77 82 83 85
Grekland 79 77 76 69 68 67
Polen 74 74 76 69 68 70
Slovakien 76 76 76 77 77 76
Estland 71 72 73 76 77 79
Lettland 66 65 68 64 64 67
Rumänien 58 65 68 56 59 63
Kroatien 59 61 62 59 61 62
Ungern 63 62 62 68 67 68
Bulgarien 53 53 54 47 48 49

Källa: Eurostat och SCB. Obs: Sortering är i första hand enligt hushållens faktiska konsumtion 2017 och i andra hand i alfabetisk ordning för länder med lika värden.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP) är kvoten mellan det belopp i respektive lands valuta som behövs för att köpa samma korg av varor och tjänster, en så kallad real växelkurs. Detta likställer köpkraften mellan olika nationella valutor.

Purchasing Power Standard (PPS) omvandlar nationella valutor till en gemensam artificiell valuta. När förädlingsvärdet av ett lands samlade produktion (BNP) uttryckt i löpande priser (i nationella valutor) deflateras med PPS kommer jämförelsen att återspegla enbart volymskillnaderna mellan länder.

Eurostats publicering av Köpkraftspariteter

Eurostat hemsida och databas

Nästa publiceringstillfälle

019-12-16 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Angelica Arellano

Telefon
010-479 47 33
E-post
angelica.arellano@scb.se

Martina Sundström

Telefon
010-479 42 51
E-post
martina.sundstrom@scb.se