Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter 2016-2018

Svenska hushållen konsumerar 8 procent över EU-snittet

Statistiknyhet från SCB 2019-12-19 9.30

De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 8 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2018. Sverige ligger på tolfte plats i Europa.

Hushållens faktiska konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som förvärvas av de enskilda hushållen, oavsett om dessa är anskaffade av hushållen själva, staten eller icke-vinstdrivande organisationer. Därför föredras detta mått ofta framför BNP per capita, vid jämförelse av hushållens välfärd mellan länder.

Spridningen mellan de 28 EU-länderna samt Norge, Island och Schweiz sträcker sig från 34 procent över till 44 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är i topp med 34 procent över, följt av Norge som ligger 26 procent över och Schweiz som ligger 24 procent över genomsnittet. Norge, Island och Schweiz är inte med i EU och räknas därför inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.

Hushållens faktiska konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2018 (EU28=100)

Köpkraftspariteter 2016-2018

Källa: Eurostat och SCB.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Sveriges BNP per capita ligger 20 procent över genomsnittet. Luxemburg toppar klart listan, med ett BNP per capita på 161 procent över EU-snittet. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen som arbetar i Luxemburg utan att vara bosatta där. Det vill säga att de bidrar till BNP men är inte med i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen med 49 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2016, 2017 och 2018 (EU28=100)
 Hushållshållens faktiska
konsumtion per
capita
Bruttonationalprodukt per capita
 201620172018201620172018
Luxemburg 135 133 134 269 261 261
Norge 127 126 126 144 146 151
Schweiz 127 124 124 160 155 155
Tyskland 121 121 120 123 123 122
Island 114 116 118 129 129 130
Österrike 119 118 117 128 127 127
Danmark 113 114 114 127 127 128
Belgien 114 113 113 119 118 117
Nederländerna 111 112 113 127 128 129
Storbritannien 115 114 113 108 106 105
Finland 112 111 112 110 110 111
Sverige 112 111 108 123 122 120
Frankrike 110 108 107 105 103 104
EU-28 100 100 100 100 100 100
Italien 98 98 98 97 97 96
Irland 95 94 95 176 181 189
Cypern 92 93 94 87 88 89
Spanien 90 91 90 91 92 91
Litauen 85 87 89 75 78 80
Portugal 82 81 83 77 77 77
Tjeckien 79 81 82 87 89 91
Malta 78 78 80 95 97 98
Slovenien 77 78 79 83 85 87
Grekland 77 76 77 68 67 68
Polen 74 75 76 68 69 70
Estland 72 72 74 76 78 82
Slovakien 68 69 73 72 72 73
Rumänien 65 69 71 59 63 65
Lettland 66 67 69 64 66 69
Kroatien 61 62 64 60 61 63
Ungern 62 63 64 68 68 71
Bulgarien 54 54 56 49 50 51

Källa: Eurostat och SCB. Obs: Sortering är i första hand enligt hushållens faktiska konsumtion 2018 och i andra hand i alfabetisk ordning för länder med lika värden.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parity (PPP) är kvoten mellan det belopp i respektive lands valuta som behövs för att köpa samma korg av varor och tjänster, en så kallad real växelkurs. Detta likställer köpkraften mellan olika nationella valutor.

Purchasing Power Standard (PPS) omvandlar nationella valutor till en gemensam artificiell valuta. När förädlingsvärdet av ett lands samlade produktion (BNP) uttryckt i löpande priser (i nationella valutor) deflateras med PPS kommer jämförelsen att återspegla enbart volymskillnaderna mellan länder.

Eurostats publicering av Köpkraftspariteter

Consumption per capita in purchasing power standards in 2018

Eurostat hemsida och databas

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2020-12-22 kl 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Maria Bäckström

Telefon
010-479 45 35
E-post
maria.backstrom@scb.se

Marcus Sundgren Rydlöv

Telefon
010-479 44 86
E-post
marcus.sundgrenrydlov@scb.se