Till innehåll på sidan

Köpkraftspariteter 2017-2019

Svenska hushåll konsumerar 7 procent mer än EU-snittet

Statistiknyhet från SCB 2020-12-22 9.30

De svenska hushållens faktiska individuella konsumtion per capita, ligger 7 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2019.

Spridningen under 2019 i EU samt Norge, Island och Schweiz, sträcker sig från 32 procent över, till 43 procent under, genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är i topp med 32 procent över, följt av Norge som ligger 29 procent över och Schweiz som ligger 22 procent över genomsnittet. Norge, Island och Schweiz är inte med i EU, och räknas därför inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.

Hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2019 (EU28=100)

Diagram: Hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita i PPS, 2019 (EU28=100)

Källa: Eurostat och SCB.

BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.

Sveriges BNP per capita i PPS, ligger 18 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2019. Luxemburg toppar listan klart, med ett BNP per capita på 159 procent över genomsnittet för EU. En förklaring till Luxemburgs resultat är den höga andelen personer som arbetar i Luxemburg utan att vara bosatta där. Således bidrar de till landets BNP, men är inte med i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen, med 47 procent under genomsnittet för EU-länderna.

Hushållens faktiska individuella konsumtion och bruttonationalprodukt, volymindex per capita i PPS, 2017, 2018 och 2019 (EU28=100)
 Hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita  Bruttonationalprodukt, volymindex per capita
 201720182019201720182019
Luxemburg 133 133 132 261 259 259
Norge 130 130 129 149 154 146
Schweiz 125 123 122 161 160 157
Tyskland 121 121 120 123 122 120
Österrike 118 117 116 126 127 126
Danmark 114 114 114 129 128 129
Island 115 115 114 128 127 126
Nederländerna 112 113 112 128 129 127
Belgien 112 113 112 117 117 117
Finland 112 112 111 110 111 111
Storbritannien 114 113 111 106 105 104
Sverige 111 109 107 121 119 118
Frankrike 108 107 107 103 103 105
EU-28 100 100 100 100 100 100
Italien 98 98 98 97 96 95
Irland 93 93 94 183 189 192
Cypern 93 94 94 88 90 89
Litauen 88 89 90 78 81 83
Spanien 91 90 89 92 91 90
Portugal 82 84 85 77 78 79
Malta 81 83 84 99 98 99
Tjeckien 82 83 84 90 92 92
Slovenien 78 79 81 85 87 88
Polen 75 77 78 69 70 72
Rumänien 69 72 78 63 65 69
Grekland 76 76 76 67 66 66
Estland 73 74 74 79 81 83
Lettland 68 69 70 67 69 69
Slovakien 67 67 68 70 70 70
Ungern 63 64 66 68 71 73
Kroatien 63 64 64 62 64 65
Bulgarien 54 56 57 50 51 53

Källa: Eurostat och SCB. Obs: Sortering enligt hushållens faktiska individuella konsumtion 2019.

Definitioner och förklaringar

Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parities (PPP) är kvoten mellan det belopp i respektive lands valuta som behövs för att köpa samma korg av varor och tjänster, en så kallad real växelkurs. Detta likställer köpkraften mellan olika nationella valutor.

Purchasing Power Standard (PPS) omvandlar nationella valutor till en gemensam artificiell valuta. När förädlingsvärdet av ett lands samlade produktion (BNP) uttryckt i löpande priser (i nationella valutor) deflateras med PPS kommer jämförelsen att återspegla enbart volymskillnaderna mellan länder.

Hushållens faktiska individuella konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som konsumeras av de enskilda hushållen. Måttet används ofta vid jämförelse av hushållens välfärd mellan länder.

Eurostats publicering av Köpkraftspariteter

Consumption per capita in purchasing power standards in 2019

Eurostat hemsida och databas

Nästa publiceringstillfälle

2021-12-22 kl 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jahnavi Wallin

Telefon
010-479 42 18
E-post
jahnavi.wallin@scb.se

Martina Sundström

Telefon
010-479 42 51
E-post
martina.sundstrom@scb.se