Till innehåll på sidan

Hushållens faktiska konsumtion, 2020

Diagram: Hushållens faktiska konsumtion

Källa: SCB och Eurostat

Kommentarer

Diagrammet visar volymindex per capita i PPS för hushållens faktiska konsumtion för de 27 EU-länderna samt Island, Norge, Schweiz och Storbritannien under år 2020 (EU27=100). Sverige ligger 12 procent högre än EU-genomsnittet. Luxemburg har den högsta volymindex per capita på 45 procent över genomsnittet och Bulgarien den lägsta på 39 procent under.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-22

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00