Till innehåll på sidan

Prisnivåindex för hushållens faktiska individuella konsumtion 2017

Prisnivåindex för hushållens faktiska individuella konsumtion 2016

Kommentarer

Diagrammet visar prisnivåindex för hushållens faktiska konsumtion för de 28 EU-länderna (EU28=100). Sverige har 35 procent högre prisnivå jämfört med EU-genomsnittet. Island har den högsta prisnivån på 72 procent över genomsnittet och Bulgarien den lägsta på 55 procent under genomsnittet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-17

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30