Till innehåll på sidan

Prisnivåindex för hushållens faktiska individuella konsumtion 2020

Diagram: Prisnivåindex för hushållens faktiska individuella konsumtion

Källa: SCB och Eurostat

Kommentarer

Diagrammet visar prisnivåindex för hushållens faktiska individuella konsumtion för de 27 EU-länderna samt Island, Norge, Schweiz och Storbritannien under år 2020 (EU27=100). Sverige har 32 procent högre prisnivå jämfört med EU-genomsnittet. Schweiz har den högsta prisnivån på 80 procent över genomsnittet och Rumänien den lägsta på 50 procent under genomsnittet.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-12-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00