Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 2 2022

Årsutvecklingen fortsätter stiga för tjänsteprisindex andra kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-08-05 8.00

Tjänsteprisindex steg med 2,3 procent det andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2022. Jämfört med det andra kvartalet 2021 har tjänstepriserna stigit med 7,9 procent. Detta är den högsta årsutvecklingen sedan totala TPI började beräknas 2005. Årsutvecklingen för första kvartalet 2022 var 6,3 procent.

Förändringstal
  Tjänsteprisindex Kvartalsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
Avdelning   Kv 1 2022–
Kv 2 2022
Kv 2 2021–
Kv 2 2022
  TPI 2,3 7,9
H Transport- och magasineringstjänster 4,3 16,9
I Hotell- och restaurangtjänster 4,6 9,1
J Informations- och kommunikationstjänster 2,3 6,7
L Fastighetstjänster 0,4 4,1
M Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster 1,4 3,8
N Uthyrning och andra stödtjänster 1,9 6,6
R+S Andra tjänster 1,5 5,4

H omfattar (49-53), I omfattar (55-56), J omfattar (58-63) , L omfattar (68), M omfattar (69-75), N omfattar (77-82), R+S omfattar (93+95-96).

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Kvartalsförändringen, 2,3 procent, var lägre andra kvartalet 2022 än vad den var i första kvartalet 2022, då den var 2,7 procent.

Det främsta bidraget till den positiva kvartalsförändringen var högre priser på vägtransport av gods som bidrog uppåt med 0,3 procentenheter till totala TPI. Utgivningstjänster avseende programvara, stödtjänster till transport, annan landtransport (passagerartrafik) och godstrafik till sjöss bidrog alla fyra uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

Under kvartalet ökade även priserna inom en rad produktgrupper som bidrog med 0,1 procentenheter vardera.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, kvartal 1 2022–kvartal 2 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procent-
enheter
till total
förändring,
kvartal 1 2022–
kvartal 2 2022
49.3 Annan landtransport, passagerartrafik 0,2
49.4 Vägtransport av gods och flyttjänster 0,3
50.2 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 0,2
52.2 Stödtjänster till transport 0,2
55.1B Hotelltjänster privatgäster 0,1
56 Bar- och restaurangtjänster 0,1
58.2 Utgivningstjänster avseende programvara 0,2
59 Film-, video- och TV-program, ljudinspelningar och fonogramutgivning 0,1
61.2 Mobiltelefontjänster 0,1
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 0,1
68.2B Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade butiker 0,1
70.2 Företagsrådgivningstjänster 0,1
71.1 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster 0,1
77.4 Licensiering för rätten att använda immateriella rättigheter och liknande produkter, utom verk som omfattas av copyright 0,1
79.1 Resetjänster 0,1

Utvecklingen under det senaste året

Årstakten för tjänsteprisindex var positiv andra kvartalet 2022, 7,9 procent jämfört med 6,3 procent föregående kvartal. Det är den högsta årstakten sedan totala TPI började beräknas 2005.

Största bidraget till den positiva årstakten hade stödtjänster till transport med 1,3 procentenheter. Vägtransporter och godstrafik till sjöss bidrog uppåt med 0,8 procentenheter vardera. Högre priser för dataprogrammerings- och datakonsulttjänster bidrog med 0,7 procentenheter. Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter samt utgivningstjänster avseende programvara bidrog uppåt med 0,6 respektive 0,5 procentenheter.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för det tredje kvartalet 2022 publiceras 2022-11-04 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Karl Lindberg

Telefon
010-479 41 72
E-post
karl.lindberg@scb.se