Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 4 2018

Fortsatt stigande tjänstepriser

Statistiknyhet från SCB 2019-02-08 9.30

Tjänsteprisindex steg med 0,2 procent från tredje till fjärde kvartalet 2018. Sedan fjärde kvartalet 2017 har tjänstepriserna stigit med 1,7 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 1,5 procent.

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Det främsta bidraget till kvartalsförändringen var högre priser för tjänster inom gruppen landtransport; transport i rörsystem. Även högre priser för uthyrning och förvaltning av egna och arrenderade fastigheter samt för dataprogrammeringstjänster och datakonsulttjänster bidrog till uppgången. Högre priser för tjänster avseende gruppen uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar bidrog även de till kvartalsförändringen.

 TjänsteprisindexVikt 2018IndexKvartals-
förändring, procent
Års-
förändring, procent
Effekt*
*Avdelning  Kv 4 2018, 2015=100Kv 3 2018-
Kv 4 2018
Kv 4 2017-
Kv 4 2018
Kv 3 2018-Kv 4 2018
 
TPI
1 000,0 103,8 0,2 1,7 0,2
H
Transport- och magasineringstjänster
201,0 105,4 0,3 3,9 0,1
I
Hotell- och restaurangtjänster
68,5 108,6 0,0 2,5 0,0
J
Informations- och kommunikationstjänster
225,8 97,8 ‑0,1 ‑0,7 0,0
L
Fastighetstjänster
147,2 104,0 0,4 1,9 0,1
M
Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster
212,4 104,9 0,2 1,2 0,0
N
Uthyrning och andra stödtjänster
122,3 107,2 0,4 1,9 0,0
R+S
Andra tjänster
22,8 105,1 0,9 2,8 0,0

H omfattar (49-53), I omfattar (55-56), J omfattar (58-63) , L omfattar (68), M omfattar (69-75), N omfattar (77-82), R+S omfattar (93+95-96). *Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI

Definitioner och förklaringar

Ny produktindelning

Index redovisas enligt både SPIN 2007 och SPIN 2015 i Statistikdatabasen. Båda produktnomenklaturerna kommer att finnas tillgängliga 2018. Från 2019 redovisas index enbart enligt SPIN 2015. Användare av statistiken rekommenderas att gå över till SPIN 2015.

Skillnaderna mellan nomenklaturerna är små, för mer information om de båda nomenklaturerna se

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för första kvartalet 2019 publiceras 2019-05-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Maria Bäckström

Telefon
010-479 45 35
E-post
maria.backstrom@scb.se

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se