Till innehåll på sidan

Tjänsteprisindex, kvartal 4 2019

Oförändrade tjänstepriser fjärde kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-02-07 9.30

Tjänsteprisindex var oförändrat från tredje till fjärde kvartalet 2019. Sedan fjärde kvartalet 2018 har tjänstepriserna stigit med 2,3 procent. Motsvarande årstakt föregående kvartal var 2,5 procent.

Utvecklingen under det senaste kvartalet

Det främsta bidraget till kvartalsförändringen var researrangörstjänster, som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter. Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter samt företagsrådgivningstjänster, bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen under det senaste året

Årstakten för researrangörstjänster var 7,2 procent fjärde kvartalet 2019. Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter hade en årstakt på 3,5 procent. För hotell och logitjänster var årstakten 3,1 procent.

Ändrad indexberäkning i Producentprisindex för tjänster (TPI)

Ändringar i PPI från 2020

Tjänsteprisindex efter avdelning
 TjänsteprisindexVikt 2019IndexKvartals-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
Effekt*
*Avdelning  Kv 4 2019,
2015=100
Kv 3 2019–
Kv 4 2019
Kv 4 2018–
Kv 4 2019
Kv 3 2019–
Kv 4 2019
 
TPI
1 000,0 106,2 0,0 2,3 0,0
H
Transport- och magasineringstjänster
202,6 108,1 0,0 2,6 0,0
I
Hotell- och restaurangtjänster
66,9 112,1 0,2 3,2 0,0
J
Informations- och kommunikationstjänster
223,9 98,6 ‑0,3 0,8 ‑0,1
L
Fastighetstjänster
144,8 107,5 0,8 3,4 0,1
M
Juridik, ekonomi, vetenskap och tekniktjänster
212,5 107,5 0,9 2,5 0,2
N
Uthyrning och andra stödtjänster
139,0 110,4 ‑2,0 3,0 ‑0,3
R+S
Andra tjänster
10,3 106,4 ‑0,1 1,2 0,0

H omfattar (49-53), I omfattar (55-56), J omfattar (58-63) , L omfattar (68), M omfattar (69-75), N omfattar (77-82), R+S omfattar (93+95-96). *Bidrag till kvartalsförändring i procentenheter till totala TPI

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för första kvartalet 2020 publiceras 2020-05-08 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Marcus Sundgren Rydlöv

Telefon
010-479 44 86
E-post
marcus.sundgrenrydlov@scb.se