Till innehåll på sidan

Indextal och förändringstakt

Totalt: B–E* Index Förändring,
procent
(årstakt)
Förändring,
procent
(månadstakt)
  juni 2022,
2020=100
juni 2021–
juni 2022
maj 2022–
juni 2022
Hemmamarknadsprisindex 135,2 24,2 2,1
El, gas och fjärrvärme 155,8 52,1 5,6
Handel med elektricitet 265,8 113,7 12,3
Exportprisindex 138,7 26,8 2,7
Importprisindex 142,2 33,6 3,7
Producentprisindex 137,0 25,6 2,5
Tillverkningsindustri 132,9 23,9 2,2
Prisindex för inhemsk tillgång 138,9 29,1 3,0
Investeringsvaror 109,6 10,2 1,6
Konsumtionsvaror 115,4 15,1 1,2
Insatsvaror 141,6 26,8 1,4
Energirelaterade varor** 233,1 89,1 9,4

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

priser@scb.se