Till innehåll på sidan

Luftfart

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-05

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tk0501