Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, oktober 2017:

Nya bilar ökade med 0,1 procent i oktober

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2017-11-02 9.30

Under oktober månad 2017 nyregistrerades 33 226 personbilar, en ökning med 0,1 procent jämfört med oktober månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2017
Nyregistreringar av fordon under oktober 2017

Dieselbilar uppgick till 45,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,7 procentenheter jämfört med oktober föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,8 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,2 procent under oktober 2016.

Knappt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent

Av de nyregistrerade bilarna var 32 528 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 698 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 709 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 517 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade med 28,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt i år har nyregistreringen av lastbilar ökat med 6,4 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen gäller både lätta och tunga lastbilar. Nyregistreringen av lätta lastbilar (totalvikt upp till 3 500 kg) har hittills i år ökat med 6,8 procent, medan nyregistreringar av tunga lastbilar (totalvikt över 3 500 kg) har ökat med 3,9 procent.

Nyregistrering av fordon under oktober 2017 fördelade på fordonsslag
FordonsslagOktober
2016
Oktober
2017
Förändring
i procent
Personbilar
33 198 33 226 0,1
därav bensin
13 442 13 524 0,6
därav diesel
17 016 15 122 ‑11,1
därav el
212 382 80,2
därav elhybrider
1 169 1 645 40,7
därav laddhybrider
1 023 1 937 89,3
därav etanol/etanol flexifuel
35 122 248,6
därav gas/gas bi-fuel
291 492 69,1
Andel miljöbilar MB2013
17,1 19,9  
Husbilar (delmängd av personbilar)
330 412 24,8
Lastbilar
4 934 6 318 28,1
Bussar
62 103 66,1
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
3 919 4 011 2,3
Husvagnar
190 191 0,5
Traktorer
552 633 14,7
MC
763 579 ‑24,1
Mopeder klass 1
840 1 136 35,2
Snöskotrar
491 522 6,3
Terränghjulingar
494 379 ‑23,3

* Miljöbil från och med 1 maj 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2017 i:
Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida (se länk nedan) eller hos SCB (se länk nedan):

Trafikanalys
SCB.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Faktaruta Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för november publiceras den 4 december 2017 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Andreas Holmström

Telefon
010-414 42 13
E-post
andreas.holmstrom@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Tina Svahn

Telefon
010-479 66 26
E-post
tina.svahn@scb.se