Till innehåll på sidan

Vägtrafikskador

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-09

Statistiken beskriver konsekvenserna av vägtrafiken i Sverige i form av polisrapporterade olyckor och personskador, där minst ett fordon i rörelse är inblandat.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Maria Melkersson

Telefon
010-414 42 16
E-post
maria.melkersson@trafa.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tk1004