Till innehåll på sidan

Varutransporter med lätta lastbilar

Sveriges officiella statistik

Statistiken uppdateras inte längre.

För den här statistiken ansvarar:
Trafikanalys

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Trafikanalys

Sara Berntsson

Telefon
010-414 42 07
E-post
sara.berntsson@trafa.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/tk1005