Till innehåll på sidan

Analyser om utbildning och arbetsmarknad

Nästa publicering: 2018-12-20

Statistiken beskriver sambandet mellan utbildning och arbetsmarknad, som till exempel utvecklingen av arbetskrafts- och utbildningsdeltagande. Rapporterna publiceras främst i rapportserien Temarapporter samt i serien Information om utbildning och arbetsmarknad.

Statistiknyheter

Tema: Arbetsmarknad Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden

2015-12-16

Betydande brist på vård- och omsorgsutbildade väntas i framtiden. Även om intresset bland gymnasieungdomar skulle öka och betydligt fler skulle examineras från komvux är risken stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Arbetsmarknad 2015:4 Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden Rapport 2015-12-16
Tema: Arbetsmarknad 2013:1 Ingenjörerna Rapport 2013-03-11
Tema: Arbetsmarknad 2012:4 Sysselsättningen 2030 – kan dagens försörjningsbörda bibehållas? Rapport 2012-06-27
Konjunkturberoende i inflödet till och utflödet från högre studier Rapport 2011-12-06
Tema: Pensionärer 2011:2 Om övergång från arbete till pension Rapport 2011-07-04
Tema: Arbetsmarknad 2010:4 Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Rapport 2010-11-16
Tema: Utbildning och arbetsmarknad 2010:3 Arbetskraftsbarometern 1997–2009 – en återblick på 32 utbildningsgrupper Rapport 2010-03-26
Länens arbetsmarknad – befolkning, näringsliv, yrken och framtida pensionsavgångar Rapport 2010-03-26
Tema: Utbildning 2010:1 Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030 Rapport 2010-02-24
Tema: Utbildning 2007:1 Sambandet mellan utbildning och yrke Rapport 2007-05-24
Utbildning och arbete – Tillskott och rekryteringsbehov för olika utbildningsgrupper till 2010 Rapport 2004-06-03
Länens arbetskraft. Utvecklingen de närmaste decennierna. Rapport 2003-06-10
Tema: Arbetsmarknad 2002:1 Den äldre arbetskraften Rapport 2002-06-28
Tema: Utbildning 2001:3 Avhopp från läraryrket och framtida pensionsavgång Rapport 2001-04-30
Tema: Utbildning 2001:2 Tillgången på forskarutbildade – Utsikter till år 2013 Rapport 2001-03-30
Tema: Arbetsmarknad 2001:1 21-åringarns situation på arbetsmarknaden – En kohortanalys Rapport 2001-01-31
Utbildning och efterfrågan på arbetskraft. Utsikter till år 2008 Rapport 2001-01-30

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0521