Till innehåll på sidan

Antal arbetade timmar (timvolym) per vecka för personer i åldern 16–74 år, 2001–2040

Prognos från 2017 enligt huvud-/nollscenariot. Miljoner timmar

Antal arbetade timmar (timvolym) per vecka för personer i åldern 16–74 år, 2001–2035

Kommentarer

Egna beräkningar avseende timvolymen, se publikationen Sysselsättningsprognos 2018 för mer information.

Sysselsättningsprognos 2018

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-31

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se