Till innehåll på sidan

Förvärvsarbetande i åldern 16–74 år, 1990–2040

Prognos från 2017 enligt tre scenarior.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-01-31

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se