Till innehåll på sidan

Extrajobb under gymnasietiden 2019–2020

Extrajobb under gymnasietiden är vanligare bland kvinnor än bland män

Statistiknyhet från SCB 2021-06-29 9.30

Under 2019 arbetade 60 procent av gymnasieeleverna någon gång extra vid sidan av sina studier. Bland kvinnor arbetade 65 procent någon gång under året medan motsvarande andel för män var 57 procent. Det var vanligast att arbeta under sommarmånaderna.

Vård och omsorg, Hotell- och restaurangverksamhet, Handel och Utbildning är de vanligaste branscherna som gymnasieeleverna arbetade extra inom. Under 2019 var Hotell- och restaurangverksamhet den vanligaste branschen för kvinnor att arbeta extra inom. Män arbetade främst inom Vård och omsorg.

Färre arbetade extra under coronapandemin

Andelen gymnasieelever som arbetat någon gång under året minskade med 13 procent mellan 2019 och 2020. Under sommaren var denna skillnad större och uppgick för augusti till 19 procent. Förändringarna beror sannolikt på coronapandemin och de vidtagna restriktionernas inverkan på arbetsmarknaden.

Andel gymnasieelever som var anställda 2019 respektive 2020, efter månad och kön

Diagram: Andel gymnasieelever som var anställda 2019 respektive 2020, efter månad och kön

Andelen elever som arbetat extra varierar mellan olika gymnasieprogram. Ungefär lika stor andel av dem som studerat på ett högskoleförberedande program som ett yrkesprogram har arbetat någon gång under 2019. Andelen som jobbat extra någon gång under året var lägst bland dem som studerat på ett introduktionsprogram.

Andel gymnasieelever som varit anställda någon gång under året 2019 respektive 2020, efter programtyp och kön

Diagram: Andel gymnasieelever som varit anställda någon gång under året 2019 respektive 2020, efter programtyp och kön

Bland elever på yrkesprogram var det vanligast att ha arbetat extra bland de som gick Vård- och omsorgsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet och Bygg- och anläggningsprogrammet. Bland elever på högskoleförberande program var det vanligast att någon gång under året ha arbetat extra bland de som gick Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapliga programmet.

Pressmeddelande Ett av sex sommarjobb försvann under pandemin

Definitioner och förklaringar

SCB:s register om arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) används för att klassificera en person som anställd eller inte. Registret innehåller uppgifter om löne- och förmånsutbetalningar från arbetsgivare på individnivå som samlas in på månadsbasis från Skatteverket.

I den här undersökningen används uppgift om ”kontant ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på förvärvsinkomster” från AGI-registret för att skapa en indikation på sysselsättningsstatus. Har personen fått en sådan löneutbetalning som överstiger 99 kronor aktuell månad klassificeras personen som anställd. 

Löneutbetalningar sker  vanligtvis samma månad som arbetet utförs eller månaden efter. Utbetalning månaden efter är särskilt vanligt bland timanställningar.

Mer information finns i avsnittet Kort om statistiken i rapporten Vem arbetar extra under gymnasietiden (se nedan).

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten finns i rapporten Extrajobb under gymnasietiden 2019–2020

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Förfrågningar

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se