Till innehåll på sidan

Historisk statistik om utbildning

Nästa publicering: 2018-12-20

Här kommer SCB kontinuerligt att redovisa långa tidsserier för de olika skolformerna i Sverige. Serierna kommer i vissa fall att sträcka sig ända tillbaka till 1800-talet och kan användas för att få en snabb överblick över det svenska utbildningsväsendet. Utöver de långa tidsserierna kommer även de reformer som genomförts redovisas samt artiklar inom området presenteras.

Hitta på sidan

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0550