Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-19

Syftet med undersökningarna är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer med olika utbildningsbakgrund.

Statistiknyheter

Tre av fyra som avslutade högskolestudierna 2017/18 hade matchande arbete efter tre månader

2021-11-16

De flesta som avslutade högskoleutbildningen under 2017/2018 fick snabbt ett arbete som till största delen stämmer överens med utbildningen. Examinerade från yrkesexamensprogram fick snabbast ett matchande arbete, hälften av dem fick det redan innan utbildningen avslutades. Tre år efter högskoleutbildningen hade avslutats, våren 2021, hade av 9 av 10 arbete som huvudsaklig sysselsättning.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Inträdet på arbetsmarknaden. De som avslutade högskolestudierna 2017/18 Rapport 2021-11-16
Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2016/17 Rapport 2020-11-03
Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2013/14 Rapport 2017-11-27
Inträdet på arbetsmarknaden. De som avslutade högskolestudierna 2013/14 Rapport 2017-11-27
Etablering på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2008/09 Rapport 2015-01-28
Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2010/11 och 2012/13 Rapport 2014-11-17
Inträdet på arbetsmarknaden. Nybörjare på universitet/högskola 2005/06 Rapport 2013-11-25
Inträdet på arbetsmarknaden. Gymnasieavgångna 2008/09 Rapport 2012-11-14

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Gymnasieavgångna

Gymnasieavgångna och Högskoleexaminerade

Högskoleexaminerade

Högskolestuderande

Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Gymnasieavgångna

Gymnasieavgångna och Högskoleexaminerade

Högskoleexaminerade

Högskolestuderande

Inträdet på arbetsmarknaden efter yrkeshögskolan

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0512