Till innehåll på sidan

Andel arbetande tre år efter avslutad utbildning i april respektive år

Fördelning efter utbildningsnivå och kön

Diagram

I 2004 års undersökning ingick inte de forskarexaminerade i populationen. Därför saknas statistik för det aktuella året.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se