Till innehåll på sidan

Andel som arbetade inom yrkesområden som utbildningen var inriktad mot tre år efter avslutad utbildning i april 2010

Fördelning efter utbildningsnivå och kön. Procent

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se