Till innehåll på sidan

Huvudsaklig sysselsättning i april 2010 bland dem som examinerades från högskolan läsåret 2006/07

Fördelning efter utbildningsnivå

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se