Till innehåll på sidan

Andel som var mycket eller ganska nöjd med arbetet de hade i april 2010 bland dem som examinerades från högskolan läsåret 2006/07

Fördelning efter utbildningsnivå och kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se