Till innehåll på sidan

Arbete inom "rätt" yrkesområde

Avgångna från yrkesinriktat gymnasieprogram med arbete som huvudsaklig sysselsättning, april 2012, fördelat efter kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se