Till innehåll på sidan

Huvudsaklig sysselsättning i april 2012 bland dem som avslutade gymnasieskolan läsåret 2008/09

Fördelning efter program och kön. Procent

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se