Till innehåll på sidan

Andel som är mycket eller ganska nöjda med arbetet. Avgångna läsåret 2008/09 som arbetade minst en timme i april 2012

Fördelning på program och kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se