Till innehåll på sidan

Andel som någon gång efter avslutad utbildning läsåret 2008/09 valt att studera för att de inte fått något arbete

Fördelning på bakgrund och kön

Diagram

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se