Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet

Nästa publicering: 2021-11-26

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistiknyheter

Kostnader för utbildningsväsendet 2014–2018

2019-11-06

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 18 procent under perioden 2014–2018. Alla skolformerna universitet/högskola, gymnasieskola, förskola och grundskola fortsätter att öka sina kostnader. Av dessa skolformer ökar grundskolan sina kostnader mest.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kostnader för utbildningsväsendet 2014–2018 SM 2019-11-06
Kostnader för utbildningsväsendet 2013–2017 SM 2018-10-29
Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016 SM 2017-10-18
Kostnader för utbildningsväsendet 2011–2015 SM 2016-11-10
Kostnader för utbildningsväsendet 2010–2014 SM 2015-11-06
Kostnader för utbildningsväsendet 2009–2013 SM 2014-11-20

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Rasmus Evaldsson

Telefon
010-479 57 37
E-post
rasmus.evaldsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0514