Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

Statistiknyheter

Kostnader för utbildningsväsendet 2013–2017

2018-10-29

De totala kostnaderna för utbildningsväsendet ökade med 19 procent under perioden 2013–2017. Alla skolformerna universitet/högskola, gymnasieskola, förskola och grundskola fortsätter öka sina kostnader. Av dessa skolformer ökade grundskolan sina kostnader mest.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Kostnader för utbildningsväsendet 2013–2017 SM 2018-10-29
Kostnader för utbildningsväsendet 2012–2016 SM 2017-10-20
Kostnader för utbildningsväsendet 2011–2015 SM 2016-11-10
Kostnader för utbildningsväsendet 2010–2014 SM 2015-11-06
Kostnader för utbildningsväsendet 2009–2013 SM 2014-11-20
Kostnader för utbildningsväsendet 2008–2012 SM 2013-11-21
Kostnader för utbildningsväsendet 2007–2011 SM 2012-11-19
Kostnader för utbildningsväsendet 2006–2010 SM 2011-11-18
Kostnader för utbildningsväsendet 2005–2009 SM 2010-11-16
Kostnader för utbildningsväsendet 2004–2008 SM 2009-11-19
Kostnader för utbildningsväsendet 2003–2007 SM 2008-11-19
Utbildningskostnader 2002–2006, korrigerad version 2007-12-18 SM 2007-12-14
Utbildningskostnader 2001–2005 SM 2006-12-19
Utbildningskostnader 2000–2004 SM 2005-12-21
Utbildningskostnader 1999–2003 SM 2004-12-16
Utbildningskostnader 1998–2002 SM 2003-10-30
Utbildningskostnader 1997–2001 SM 2002-12-19

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Rasmus Evaldsson

Telefon
010-479 57 37
E-post
rasmus.evaldsson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0514