Till innehåll på sidan

Kostnader för utbildningsväsendet 2010–2014

Serie:
UF12 - Utbildningskostnader
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-uf12sm1501_pdf
ISSN:
1654-028X (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-11-06
Förfrågningar:

Johanna Frodell

010-479 68 39

johanna.frodell@scb.se