Till innehåll på sidan

Examinerade från högskolan 2016/17 och medianinkomst 2020, efter examen och kön

  Examinerade 2016/17 Examinerade som arbetar 2020 (de som både arbetar och studerar ingår inte)
  Antal Andel i procent Medianinkomst 2020
Utbildningslängd och examen/inriktning Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
mindre än tre år 865 625 80 86 362 623 433 423
3 - 3,5 år 22 400 9 735 79 78 363 028 410 111
4 - 4,5 år 6 670 2 590 86 83 403 723 442 017
5 år och mer 6 055 5 210 80 79 444 412 471 384
             
kortare än tre år            
yrkeslärarexamen 280 185 79 84 445 135 465 242
högskoleexamen inom Teknik och tillverkning 0 240 .. 85 .. 416 718
högskoleexamen inom Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 140 0 86 .. 320 958 ..
tandhygienistexamen 100 0 80 .. .. ..
3 - 3,5 år            
ämneslärarexamen 410 265 83 85 434 928 441 273
högskoleingenjörsexamen 635 1 510 84 88 404 939 436 155
kandidatexamen inom Teknik och tillverkning 595 695 76 81 399 607 435 937
kandidatexamen inom Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) 1 050 1 330 72 77 384 986 424 334
lärarexamen 435 0 85 .. 402 984 ..
receptarieexamen 160 0 75 .. 400 609 ..
kandidatexamen inom Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 5 780 3 005 77 76 382 812 416 445
sjuksköterskeexamen 3 635 540 72 74 386 512 424 883
kandidatexamen inom Pedagogik och lärarutbildning 385 100 82 75 381 183 ..
studie- och yrkesvägledarexamen 190 0 84 .. 379 558 ..
socionomexamen 1 625 225 84 82 369 631 378 851
röntgensjuksköterskeexamen 120 0 79 .. .. ..
kandidatexamen inom Hälso- och sjukvård samt social omsorg 695 150 78 70 369 052 366 810
grundlärarexamen 300 160 83 91 352 514 367 658
kandidatexamen inom Tjänster 375 180 75 72 347 371 373 614
biomedicinsk analytikerexamen 295 0 81 .. 340 860 ..
förskollärarexamen 2 355 125 86 88 342 951 359 761
kandidatexamen inom Humaniora och konst 1 080 630 62 57 337 740 351 729
arbetsterapeutexamen 335 0 88 .. 337 274 ..
fysioterapeutexamen 365 180 75 69 334 954 344 301
konstnärlig kandidatexamen 290 185 60 68 267 276 321 214
4 - 4,5 år            
specialistsjuksköterskeexamen 1 795 275 87 91 444 350 511 814
juristexamen 825 505 89 88 440 536 449 845
lärarexamen 420 255 79 80 420 174 437 712
magisterexamen (2007) inom Hälso- och sjukvård samt socialt omsorg 345 0 77 .. 427 736 ..
civilekonomexamen 510 355 90 90 414 128 459 291
magisterexamen (2007) inom Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 435 315 79 71 407 913 444 013
barnmorskeexamen 330 0 89 .. 396 221 ..
grundlärarexamen 1 185 180 88 89 375 151 408 066
logopedexamen 120 0 79 .. .. ..
magisterexamen (2007) inom Pedagogik och lärarutbildning 105 0 62 .. .. ..
magisterexamen (2007) inom Humaniora och konst 105 0 57 .. .. ..
5 år och längre            
läkarexamen 675 595 89 83 499 584 555 948
speciallärarexamen 415 0 88 .. 499 739 ..
specialpedagogexamen 395 0 89 .. 485 787 ..
psykoterapeutexamen 145 0 90 .. 479 459 ..
civilingenjörsexamen 1 295 2 545 81 81 467 997 488 445
apotekarexamen 140 0 79 .. 461 758 ..
masterexamen inom Teknik och tillverkning 200 295 80 78 446 323 476 925
masterexamen inom Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 1 020 650 74 77 422 479 462 972
tandläkarexamen 185 0 84 .. 429 277 ..
masterexamen inom Hälso- och sjukvård samt social omsorg 295 0 64 .. 434 167 ..
psykologexamen 375 165 83 85 421 654 439 234
masterexamen inom Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) 375 365 68 62 409 280 446 541
arkitektexamen 130 0 73 .. .. ..
ämneslärarexamen 500 370 83 88 395 750 416 808
masterexamen inom Humaniora och konst 175 110 60 50 371 872 ..

Endast grupper av minst 100 personer redovisas.

Kommentarer

Inkomst från arbete är inte samma sak som lön. Förvärvsinkomst, det vill säga inkomst från arbete, påverkas av hur stor del man arbetat under året, frånvaro från arbetet, deltids- och heltidstjänstgöring och övertidsersättning. Inkomst visar därför en kombination av hur mycket man har jobbat och hur hög lön man haft.

Examinerade från högskoleutbildning omfattar (1) alla personer som aktuellt läsår har tagit ut ett examensbevis och som har avklarade högskolepoäng samma läsår och (2) alla personer som har tagit poäng aktuellt läsår, men fått ut examensbeviset först terminen efter. Personer som väntat längre än en termin med att ta ut examensbeviset efter avslutade studier har exkluderats.

Inresande studenter har exkluderats.

Det förekommer att personer tar ut flera examina under ett läsår. För dessa har en prioritering gjorts så att de endast redovisas en gång per läsår. Den utbildningen med den högsta nivå enligt Svensk utbildningsnomenklatur har valts. Det innebär att yrkesexamensprogram prioriteras före generella program om utbildningarna är lika långa.
Utbildningslängden har vid deltidsutbildningar omräknats till heltid och avser den nominella studietiden.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-30

Har du frågor om statistiken?

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se